Det kan jeg - med resultatgaranti*

En coach hjælper dig videre - en coach kan ofte helbrede stress

Som professionel Coach søger jeg efter de personlige motiver som driver min klient, og hvad der forhindrer hende/ham i at nå og realisere sine mål. Dette kan blive starten på en helt ny erkendelsesproces. En bevidstgørelse som ofte muliggør, at hun/han ser sin livssituation og sine muligheder i et helt nyt lys. Mit mål som din Coach er: At hjælpe dig med at realisere dit fulde potentiale optimalt fra dag 1 og fremad.   

Boost din personlige udvikling med Lifecoaching

Sammen med mig som din Lifecoach arbejder du som klient målrettet med din personlige videreudvikling. Det gælder bl.a. om at anskue dig og dit personlige landskab fra oven, så du fremover navigerer med et klart overblik, og hurtigt samt uden forhindringer rykker fremad i forlængelse af dine ønsker samt muligheder - og afslutningsvis realiserer dine mål.

Coaching har fokus især på nutiden samt fremtiden, og sigter mod at frigive og udvikle endnu ikke udnyttede ressourcer og potentialer hos det enkelte individ eller grupper. Momentum-retning i coaching er som regel "Væk fra og hen imod".

Selvom en Lifecoach også hjælper sin klient med at finde svar på eksistentielle temaer samt dilemmaer - og med at overkomme livshæmmende overbevisninger, så går en Coach ikke ind i dybere psykologiske problemstillinger; men er derimod mere hér og nu handleorienteret.

Du kan bruge mig som Coach, såfremt du vil og kan træffe valg vedrørende dine handlemønstre. Klik på: lifecoaching

Få overblik og bevar fokus med Mentorcoaching

Ingen kan som du - og jeg som Mentorcoach i fællesskab udforske og udvikle dit fulde potentiale, og rette det direkte mod de mål, som du ønsker at opnå. Som din fortrolige og neutrale HR-sparringspartner, giver jeg som Mentorcoach dig feed-back i form af u-partiske reflekterende spørgsmål, der hjælper dig til at forholde dig objektivt og nuanceret til dine egne betragtninger, overvejelser, beslutninger og fremtidige handlinger.

Ud fra aftalte delmål kan jeg medvirke til at målstyre dine projekter "on track", særligt i forhold til en måske i coachforløbet ud- og gennemarbejdet handlingsplan og dens mål samt videre perspektiver. Klik på: mentorcoaching

Stop og forebyg stress med Stresscoaching

Indledningsvis har dialogen mellem klient og Stresscoach oftest mest karakter af rådgivning og information om stress, inden en egentlig metodisk og klassisk coaching bliver aktuel. Her får du altså mao. information og vejledning, og skal ikke finde svarene hos dig selv alene.

I forbindelse med stressrådgivning om stresshåndtering tager jeg som Stresscoach udgangspunkt i, at stress oftest er et udtryk for en indre disharmoni hos den stressramte. En disharmoni som oftest stammer fra en ubalance mellem en indre følt tilstand og de ydre omstændigheder i livet.

Som Stresscoach medvirker jeg til at minimere og helbrede stress ved at kortlægge denne ubalance, og efterfølgende sætte fokus med en række konkrete stressværktøjer på de områder, hvor de ydre omstændigheder ikke spiller harmonisk sammen med den indre tilstand. Klik på: stresscoaching

*RESULTATGARANTI: Jeg har stor erfaring og så gode resultater som coach, at mit honorar refunderes, hvis du efter 3 sessioner ikke oplever positiv effekt af min coaching. 

Træf beslutninger og skab positive ændringer nu!

En coaching-session i mit regi rundes oftest af med, at vi i fællesskab opstiller konkrete realistiske handleværktøjer, som du som klient kan anvende til at opnå dine mål. Som noget helt naturligt i et normalt coachingforløb bør der træffes oplagte beslutninger, såfremt du er i stand til det. Ligeledes må du også være indstillet på at skulle arbejde med dine mål og handleværktøjer i tiden mellem coach-sessionerne. Et coachforløb omfatter normalt mellem 5-10 sessioner over en periode på ca. 3 måneder.

 

Coaching er en fremadrettet proces - og du bør kunne mærke i virkelighedens verden, at du "rykker" mellem coach-sessionerne. Klik og book på: kontakt

Jeg vil udtrykke et tak for Johannes´ engagement og fremgangsmåde til opbygningen af New Biz omsætningen. 

Bo Strandberg, Bestyrelsesformand, Bonnier Corporate Information A/S

 

Copyright 2011 Johannes Berg Coaching, www.johannesberg.dk

Sitemap

Johannes Berg
Rødkildevej 38
2400 København NV
Tlf.: 5180 1754
eller 3888 8410

coach@johannesberg.dk
www.johannesberg.dk

PDF PDF-brochure