Psykiske stresssymptomer - Stress

Psykiske symptomer på stress

Du kan godt have et af nedenstående stresssymptomer - uden at have negativ stress. Muligheden for negativ stress foreligger generelt først, når ét symptom er gået hen og blevet til flere. Og når symptomerne ikke længere er forbigående; men derimod har sat sig som permanente tilstande hos dig, og forringer din livskvalitet. Så har du sandsynligvis fået negativ kronisk stress. 

Prioriteringsbesvær - tror alting haster..

Tænker i problemer - ikke i løsninger

Tankespind - tænker alt for meget..

Rastløs - kan ikke finde ro

Meget utålmodig

Føler indre uro

Undgåelsesreaktioner

Mindre social lyst og evne

Manglende selverkendelse

Manglende kontakt til følelser 

Tynget af permanent træthed

Irritabel - generelt dårligt humør

Stærkt svækket humoristisk sans 

Bekymret, nervøs, frygtsom og bange 

Indesluttet - fraværende i kontakten med andre

Koncentrationsbesvær - svært ved at fastholde fokus 

Negative forventninger til sig selv og andre mennesker

Dårlig hukommelse - gælder særligt korttidshukommelse 

Vågner for tidligt, uden at kunne sove igen

Søvn med mange ufrivillige afbrydelser

Søvnløshed på trods af følt træthed

I fare for psykisk sammenbrud

Udbrændthed

Depression

Angst 

Kronisk stress kan føre til udbrændthed

Oplevelsen af at være permanent stresset og dermed ikke være normalt og harmonisk fungerende, kommer for nogle samtidig med, at de er enormt meget "oppe i deres hoved". Når man er presset, føles det så oplagt at blive i nærheden af fornuften, som vi jo oftest tror sidder oppe i vores hoved alene. Et sådant længerevarende "hovedbrud" og mangel på hvile pga. stress kan imidlertid meget let blive årsag til, at hjernen bliver overanstrengt og dermed langsomt fungerende. Man føler sig træt, udsaltet og overvældet af stress.

Afstanden herfra og til at opleve udbrændthed, frygt eller angst, og såfremt man har anlæg for det få hallucinationer, vrangforestillinger samt depression - kan desværre være meget lille.

Stress kan skabe adfærdsændringer

Mennesker som er vant til at tænke og handle let og flydende, kan i en stresstilstand blive bekymrede og måske også grebet af frygt for ikke at slå til. Denne frygt kan afstedkomme en kort lunte overfor andre mennesker, måske glider man af på problemer, eller man vælger at trække sig tilbage fra virkelig oprigtig og ægte kontakt med andre. Det er jo alarmerende nok at opleve, at man ikke er "sig selv"; men hvis man føler, at man skal være velfungerende og socialt deltagende i sine relationer, ja - så kan frygten i sig selv gå hen og forøge stressen og skabe afstand til selv ens nærmeste.  

Stop stress - før stressen stopper dig!

Book Stresscoaching - og kom stressen i forkøbet. Klik på: kontakt

Med Johannes ændrede min livssituation sig positivt i løbet af dage og uger - ikke måneder eller år.

Claus Sørensen, Vedbæk 

Copyright 2011 Johannes Berg Coaching, www.johannesberg.dk

Sitemap

Johannes Berg
Rødkildevej 38
2400 København NV
Tlf.: 5180 1754
eller 3888 8410

coach@johannesberg.dk
www.johannesberg.dk

PDF PDF-brochure