Lifecoaching

Lifecoaching er coaching til et bedre liv Grundlæggende har du alle ingredienserne i dig til at bringe det bedste frem i dig selv og blive lykkelig. Med en Lifecoach ved din side, får du mulighed for at fremelske netop dette vigtige potentiale. Lifecoaching handler om livskunst - og livskunst er en række konkrete værktøjer, som du kan lære. Vi har alle evnerne og potentialerne i os; men kundskaberne samt færdighederne til at håndtere evnerne med skal læres - dem har vi alle ikke fået pr. automatik.

Find din indre kerne sammen med din Lifecoach

Man siger, at man nogen gange "skal ud - for at kunne komme ind". Derfor skal nogle af de beskyttelseslag, som du måske bærer rundt på skylles af, for at du kan vokse frit udad og opad, og lade hele din personlighed udfolde sig fuldt ud, så du kan træde mere tydeligt frem - og dermed få større indflydelse på dit liv.

Samtidig giver du også andre mennesker mulighed for at danne sig et helt indtryk af dig, så de kan se, hvor udviklet og hvor suveræn du er. Lagene har været et beskyttende værn; men er måske også blevet til en begrænsende hinde fra fortiden, som hindrer dig i fri og kreativ udfoldelse i nu´et - både på de indre og de ydre linier.

Lifecoaching kan fjerne disse lag, og er derfor i høj grad også en positiv holdningscoaching af bevidstheden, hvormed du opnår klart overblik og selvindsigt, samtidigt med du øger din indflydelse på omgivelserne.

Frigør alle dine potentialer og opnå nye indsigter 

Ordret fra ordbogen betyder ordet Coach "træner". Mit ansvar som Lifecoach er at træne dig på den gode måde, i så at sige "at skrælle dit indre løg" - indtil kernen, hvorfra dine nye friske knopskud kommer. På den måde  får du plads og fri adgang til at opdage alle dine egne potentialer, din egen fulde energi og dine helt egne mål.

Lifecoaching kan give dig en personlig indsigt, som kan påvirke din nutid og fremtid positivt gennem større gennemslagskraft, så du kan få langt mere indflydelse på dit eget liv - og dermed højne din livskvalitet.

Her er en gammel zen-anekdote om at "komme af med det overflødige" og dermed blive mere rummelig: En mand går til en zen-mester, for at høre hvordan han kan blive lykkelig. Mesteren byder på te og manden rækker ham sin kop. Mesteren hælder op og bliver ved, indtil teen løber over og flyder ud over det hele. "Hjælp stop", råber manden, "koppen er helt fuld". "Der kan ikke være mere i den". "Netop - du har ret" siger mesteren. "Koppen er fuld, og der kan ikke være mere i den. Sådan er det også med sindet. Det skal tømmes, og der skal gøres plads, før det er åbent og rummeligt for at modtage noget nyt".

Hent inspiration, indsigt og overblik i Lifecoaching

Brug Lifecoaching til at motivere dig selv optimalt og strukturere, målrette samt fastholde dine indsatser henimod opfyldelsen af dine mål og selve meningen med dit liv - og til at overvinde forhindringer. Din investering vil komme hjem mange gange, både i dit arbejdsliv såvel som i dit privatliv.

RESULTATGARANTI: Jeg har stor erfaring og så gode resultater som coach, at mit honorar refunderes, hvis du efter 3 sessioner ikke oplever positiv effekt af min coaching. 

Kom i kontakt med dine egne mål og læg en god plan

Når du slipper dine inderste drømme og ønsker løs gennem Lifecoaching, er det vigtigt at konkretisere dem. Allerførst ved at beskrive dem, og dernæst analysere hvad det er ved dem, som særligt motiverer netop dig. Det skulle jo gerne være dine helt egne drømme og ønsker. Lige så vigtigt er det at få dem perspektiveret, så der fremkommer tydelige positive delmål og endemål til at styre imod.

Og så i øvrigt i din Lifecoaching få lagt en realistisk og slagkraftig handlingsplan til at nå målene med, som bl.a. indeholder beskrivelser af "Hvorfor", "Hvad", "Hvordan" og "Hvornår" til at understøtte processen og skabe din fremtid. Klik og book på: kontakt

Johannes gav mig en super oplevelse af, hvad det vil sige at blive coachet - og at tro på sig selv. Jeg fik indsigter der rykkede, og værktøj som jeg bruger den dag i dag. Tak for din empati krydret med humor.

Susanne Werner Jensen, Genève

 

Copyright 2011 Johannes Berg Coaching, www.johannesberg.dk

Sitemap

Johannes Berg
Rødkildevej 38
2400 København NV
Tlf.: 5180 1754
eller 3888 8410

coach@johannesberg.dk
www.johannesberg.dk

PDF PDF-brochure