Stresshåndtering - lær stressmestring på stressworkshop med stresscoach johannes Berg

Kursusaktiviteter

Stressworkshop "Sådan håndterer vi stress":

Formål og målgruppe:

Deltagerne får viden om stress, lærer at forebygge stress og får særdeles effektive værktøjer til at håndtere stress med. Alle kan deltage i kurset, som varer 4 timer med en indlagt pause. Inden kursets afholdelse besøges arbejdspladsen for at tilpasse kursets indhold til lokale forhold.

Indhold og udbytte:

Hvad er stress?

Er travlhed og stress det samme?

Positive og negative sider ved stress.

Symptomer på egen stress.

Symptomer på andres stress.

Stop stress - før stress stopper dig. 

Redskaber til stresshåndtering.

Hvordan hjælper jeg andre med deres stress?

4 intensive timer tilrettelagt for den enkelte virksomhed, skole eller institution, som veksler mellem oplæg/foredrag, gruppearbejde og perspektiverende fælles evaluering.

Stress er "kommet for at blive", og er et livsvilkår - også for det moderne menneske. Betydningen af dette faktum, afhænger af den enkelte og omgivelsernes (kollegaers, ledelses, partners, børns, venners samt bekendtes) opfattelse og reaktioner på stress.

Stress kan derfor på samme tid både være en individuel tilstand hos den enkelte medarbejder; men er også et fælles anliggende og ansvar for alle medarbejdere samt ledelsen. Igennem information og dialog tager kurset dramatikken ud af de måder, som vi opfatter og håndterer stress på og med i dagligdagen og tilvejebringer enkle værktøjer til at forebygge samt håndtere stress med fremover.  

Interaktivt vil deltagerne sammen forholde sig til egne og fælles værdier samt adfærd i forbindelse med stress. Kurset kan blive optakten til en formuleret stresspolitik på arbejdspladsen - eller en understøttelse af samme.

Graden af opfølgning på kurset aftales individuelt.

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening viser ny statistik at stress nu er den hyppigste årsag til tildeling af førtidspension - i antal dobbelt af nr. 2 på listen.

Holdpris(Max. 30 deltagere): 9.500,- kr.

Specielle ønsker til Stressworkshop imødekommes - Klik på: kontakt

Skolen ved Skovens 28 medarbejdere i SFO har haft besøg af Johannes Berg til et formiddagsarrangement om stresshåndtering. Vi fik nogle meget udbytterige timer, hvor vi arbejdede med vores personlige og arbejdsmæssige stressbelastninger.

Personalegruppen udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med arrangementet.  Johannes engagement, formidlingsevne og indsigt i problematikken gav os ny forståelse for stressproblemet, og vi vil meget gerne anbefale Johannes til andre.

Ole Nissen, Skoleleder, Skolen ved Skoven, Hillerød

          

             Copyright 2011 Johannes Berg Coaching, www.johannesberg.dk

                                                       sitemap

Johannes Berg
Rødkildevej 38
2400 København NV
Tlf.: 5180 1754
eller 3888 8410

coach@johannesberg.dk
www.johannesberg.dk

PDF PDF-brochure